wiet-en-fitness

Het gebruik van wiet, ofwel cannabis of marihuana, is een controversieel onderwerp in de fitnessgemeenschap. Sommige mensen stellen dat wiet voordelen kan hebben voor sporters. Terwijl anderen het juist zien als een belemmering voor hun fitnessdoelen. In dit artikel gaan we in op het effect van wiet op trainingsprestaties en fitnessdoelen.

Effecten van wiet op fysieke prestaties

Er zijn niet veel onderzoeken gedaan naar het effect van wiet op de fysieke prestaties. In sommige van de onderzoeken die zijn gedaan, stellen gebruikers dat ze verbeteringen hebben ervaren omtrent motivatie, slaap, pijngrens en herstel na inspanning [1]. Door deze uitspraken is wiet voor veel mensen een onderwerp van interesse geworden. Inmiddels hebben enkele onderzoeken bevestigd dat cannabis gebruik kan zorgen voor kleine prestatievoordelen, aangezien consumptie kan resulteren in pijnvermindering, mentale voordelen en bronchusverwijding [2][3].

Echter, hebben andere onderzoeken aangetoond dat cannabisgebruik vóór trainingen de prestaties negatief kunnen beïnvloeden via verschillende mechanismen. Consumptie voorafgaand aan het sporten kan de prestaties verminderen vanwege verminderde concentratie, verminderde reactietijd, minder inspanningsvermogen en minder uithoudingsvermogen [4]. Op basis van deze bevindingen wordt het niet aanbevolen om cannabis te gebruiken voor het sporten.

Gelukkig hebben enkele onderzoeken aangetoond dat het gebruik van marihuana op andere momenten van de dag geen significant negatief effect heeft op verschillende fysieke prestatie-indicatoren [2][5][6][7][8]. Zoals eerder vermeld, hebben sommige onderzoeken aangetoond dat cannabis gebruik in kleine mate voordelen kan hebben vanwege mentale voordelen, pijnvermindering en bronchusverwijding [2][3]. Echter, lijkt het gebruik van marihuana in het algemeen geen significant positief of negatief effect op de prestaties te hebben [2][5][6][7][8].

Effecten van wiet op testosteron

Er is beperkt onderzoek gedaan naar het effect van marihuana op de testosteronspiegel bij mensen. Bovendien zijn de resultaten van deze onderzoeken niet duidelijk en vertonen ze significante verschillen. Sommige onderzoeken suggereren dat het gebruik van marihuana een negatieve invloed kan hebben het testosteronniveau [9]. Andere onderzoeken hebben echter geen significante verschillen gevonden [10][11][12][13]. Daarnaast zijn er ook studies die een verhoogd testosteronniveau vonden bij marihuanagebruikers [14]. Momenteel is er onvoldoende bewijs om duidelijk te concluderen wat het effect van marihuanagebruik op testosteron is. Maar het lijkt erop dat marihuana gebruik hoogstwaarschijnlijk geen significant effect heeft op het testosteronniveau.

Wijze van cannabisgebruik

Het is belangrijk op te merken dat marihuana op verschillende manieren kan worden geconsumeerd. Inmiddels is aangetoond dat het regelmatig roken van marihuana kan leiden tot ademhalingsproblemen en longinfecties [15]. Zoals eerder vermeld, lijkt marihuana geen significant positief of negatief effect op de prestaties te hebben. Echter, kan het regelmatig roken van wiet de fysieke prestaties negatief beïnvloeden vanwege het slechte effect op onze longen [15].

Referenties

 1. Zeiger, J. S., Silvers, W. S., Fleegler, E. M., & Zeiger, R. S. (2019). Cannabis use in active athletes: behaviors related to subjective effects. PLoS One14(6), e0218998.
 2. Kramer, A., Sinclair, J., Sharpe, L., & Sarris, J. (2020). Chronic cannabis consumption and physical exercise performance in healthy adults: a systematic review. Journal of Cannabis Research2(1), 1-8.
 3. Huestis, M. A., Mazzoni, I., & Rabin, O. (2011). Cannabis in sport: anti-doping perspective. Sports medicine41, 949-966.
 4. Saugy, M., Avois, L., Saudan, C., Robinson, N., Giroud, C., Mangin, P., & Dvorak, J. (2006). Cannabis and sport. British journal of sports medicine40(suppl 1), i13-i15.
 5. Kennedy, M. C. (2017). Cannabis: exercise performance and sport. A systematic review. Journal of science and medicine in sport20(9), 825-829.
 6. Lisano, J. K., Smith, J. D., Mathias, A. B., Christensen, M., Smoak, P., Phillips, K. T., … & Stewart, L. K. (2019). Performance and health-related characteristics of physically active males using marijuana. The Journal of Strength & Conditioning Research33(6), 1658-1668.
 7. Maksud, M. G., & Baron, A. (1980). Physiological responses to exercise in chronic cigarette and marijuana users. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology43(2), 127-134.
 8. Ong, L. Q., Bellettiere, J., Alvarado, C., Chavez, P., & Berardi, V. (2020). No Difference in Physical Activity Associated with Cannabis Use Status in a Nationally Representative Sample of US Adults.
 9. Kolodny, R. C., Masters, W. H., Kolodner, R. M., & Toro, G. (1974). Depression of plasma testosterone levels after chronic intensive marihuana use. New England Journal of Medicine290(16), 872-874.
 10. Mendelson, J. H., Kuehnle, J., Ellingboe, J., & Babor, T. F. (1974). Plasma testosterone levels before, during and after chronic marihuana smoking. New England Journal of Medicine291(20), 1051-1055.
 11. Cone, E. J., Johnson, R. E., Moore, J. D., & Roache, J. D. (1986). Acute effects of smoking marijuana on hormones, subjective effects and performance in male human subjects. Pharmacology Biochemistry and Behavior24(6), 1749-1754.
 12. Friedrich, G., Nepita, W., & Andrë, T. (1990). Serum testosterone concentrations in cannabis and opiate users. Beitrage zur Gerichtlichen Medizin48, 57-66.
 13. Thistle, J. E., Graubard, B. I., Braunlin, M., Vesper, H., Trabert, B., Cook, M. B., & McGlynn, K. A. (2017). Marijuana use and serum testosterone concentrations among US males. Andrology5(4), 732-738.
 14. Gundersen, T. D., Jørgensen, N., Andersson, A. M., Bang, A. K., Nordkap, L., Skakkebæk, N. E., … & Jensen, T. K. (2015). Association between use of marijuana and male reproductive hormones and semen quality: a study among 1,215 healthy young men. American journal of epidemiology182(6), 473-481.
 15. Kaplan, A. G. (2021). Cannabis and Lung Health: Does the Bad Outweigh the Good?. Pulmonary therapy7(2), 395-408.

Auteur

Mario Klasens XBR auteur