Mucuna pruriens extract l-dopa

Mucuna pruriens (extract) wordt voornamelijk gebruikt omdat het onze stemming en hormoonspiegel mogelijk kan verbeteren [1][2]. Daarnaast toont onderzoek aan, dat dit supplement ook ons stressniveau kan verminderen [1][2]. Het wordt aangenomen dat een deel van deze functies mogelijk zijn doordat mucuna pruriens extract het ingrediënt L-Dopa bevat. L-Dopa kan vele positieve effecten hebben aangezien het mogelijk in staat is om het dopamine-niveau van gebruikers te verhogen [1][2]. L-Dopa komt ook van nature voor in ons lichaam, en kleine hoeveelheden worden in ons lichaam aangemaakt door het aminozuur tyrosine. Echter, wordt vanwege de kleine hoeveelheid L-Dopa in ons lichaam, vaak gekozen voor een Mucuna Pruriens supplement.

Mucuna Pruriens staat ook bekend als:
L-Dopa (hoofdingrediënt van Mucuna Pruriens extract)
Levodopa (hoofdingrediënt van Mucuna Pruriens extract)
Fluwelen Boon

Functies van Mucuna Pruriens en L-Dopa

Kan zorgen voor een verhoging van dopamine en gevoel van welzijn
Mucuna pruriens wordt voornamelijk gebruikt vanwege het mogelijk positieve effect op onze stemming en ons stressniveau [1][2]. Veel van de positieve effecten zijn mogelijk doordat Mucuna Pruriens relatief grote hoeveelheden L-Dopa bevat [9]. L-Dopa is een directe voorloper van dopamine, hierdoor kan consumptie van Mucuna Pruriens het dopaminegehalte in ons lichaam verhogen [1]. Deze verhoogde dopaminegehaltes kunnen gebruikers mogelijk een gevoel van geluk geven, de gezelligheid verbeteren, en het gevoel van stress verminderen [2][3][4]. Sommige bevindingen zijn echter discutabel, aangezien één studie heeft gesteld dat L-Dopa de stemming bij gezonde en vrolijke mensen niet beïnvloedt [5]. Op basis van huidig ​​onderzoek lijkt het er dus op dat L-Dopa de stemming kan verbeteren, maar alleen als mensen ziek zijn of in een slechte stemming.

Mogelijke verhoging van testosteron en groeihormoon bij mannen
Mucuna Pruriens wordt ook geconsumeerd omdat het mogelijk het testosteronniveau en de libido bij mannen kan verhogen. Dergelijk gebruik is niet verassend, aangezien dopamine wordt beschouwt als een belangrijke neurotransmitter voor seksualiteit en libido bij mannen [1]. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat Mucuna Pruriens het testosteronniveau mogelijk aanzienlijk kan verhogen bij onvruchtbare mannen en bij mannen met een laag testosteronniveau [1][2]. Daarnaast is aangetoond dat dit supplement het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid en de algehele kwaliteit van zaadcellen kan verbeteren [2]. Tevens kan het andere geslachts- en stresshormonen die verband houden met onvruchtbaarheid bij mannen in evenwicht brengen [1][10]. Hierbij is aangetoond dat L-DOPA mogelijk ook het groeihormoon bij mannen kan verhogen [11][12]. Deze effecten lijken mogelijk ook van toepassing bij gezonde mannen met een normaal libido [1]. Echter, zijn de testosteron verhogende effecten in dit geval minder sterk [1].

Overige functies
Het is inmiddels duidelijk dat L-Dopa mogelijk het dopamineniveau van gebruikers kan verhogen. Echter, is inmiddels aangetoond dat het mogelijk ook het serotonineniveau van gebruikers kan verhogen [15]. Tevens bevat Mucuna Pruriens antioxidanten, deze kunnen de bescherming van onze hersenen verbeteren [6][7][13][14]. Daarnaast is de L-Dopa in Mucuna Pruriens een ingrediënt dat mogelijk nog andere positieve effecten heeft, echter mogen wij geen medische claims maken [6][8][14].

Wie kan Mucuna Pruriens / L-Dopa gebruiken ?

Mucuna Pruriens wordt voornamelijk gebruikt door mensen die de stemming willen verbeteren en het stressniveau willen verlagen. Daarnaast wordt het vaak gebruikt door mannen die hun libido en testosteronniveau willen verhogen.

Hoe moet ik Mucuna Pruriens / L-Dopa gebruiken ?

De aanbevolen hoeveelheid Mucuna Pruriens is afhankelijk van het percentage L-Dopa in het product. Het L-Dopa percentage van onze Mucuna Pruriens is 50%. Vanwege dit hoge percentage wordt aanbevolen om 100mg – 400mg Mucuna Pruriens per dag te gebruiken. Dit supplement dient maximaal 4 dagen per week te worden gebruikt. Na 6 weken achtereenvolgend gebruik, dient dit supplement 2 weken niet gebruikt te worden. Hierdoor worden de effecten geoptimaliseerd, en wordt eventuele tolerantie voorkomen. Doseringen kunnen worden gemengd met ~100ml water of sap.

Hoe werkt dit supplement ?

Zoals eerder vermeld, wordt L-Dopa gezien als het belangrijkste ingrediënt in Mucuna Pruriens. Na consumptie wordt L-Dopa in ons lichaam omgezet in dopamine door een enzym genaamd aromatisch-aminozuur-decarboxylase (AADC). Dit is zeer effectief aangezien dopamine zelf de bloed-hersenbarrière niet kan passeren, maar L-Dopa wel. Hierdoor is L-Dopa mogelijk erg effectief bij het verhogen van ons dopamine niveau. Het verhoogde dopamine niveau kan zorgen voor de gewenste effecten die kunnen worden ervaren bij het gebruik van dit supplement.

Mucuna Pruriens combineren

Dit supplement kan gewoon worden gecombineerd met standaard supplementen zoals: vitaminen, creatine en proteïne poeder. Bij zeer regelmatig gebruik of grote doseringen, wordt aanbevolen om dit supplement te combineren met carbidopa of een andere decarboxylaseremmer (DDCI). Deze combinatie zorgt ervoor dat meer L-Dopa in de hersenen wordt omgezet naar dopamine, in plaats van in andere delen van ons lichaam. Deze combinatie is echter voornamelijk nodig indien er sprake is van zeer regelmatig gebruik of grote doseringen.

Daarnaast wordt dit supplement regelmatig gecombineerd met 5-HTP of L-Tryptofaan om de effecten te optimaliseren. De geoptimaliseerde effecten zijn mogelijk omdat 5-HTP en L-Tryptofaan mogelijk het serotonine niveau in ons lichaam kunnen verhogen. Dit resulteert in een gebalanceerde toename van zowel dopamine als serotonine.

Waar komt Mucuna Pruriens vandaan ?

Mucuna Pruriens extract wordt gemaakt van de bonen van de Mucuna Pruriens plant. Deze planten zijn te vinden in tropische gebieden, en staan ook bekend als de fluwelen bonenplant. Het is echter belangrijk om te beseffen dat zowel biologische als synthetische Mucuna Pruriens producten beschikbaar zijn. Hierbij zijn geen verschillen tussen kwaliteit. Echter, kunnen de synthetische producten een groter percentage L-Dopa bevatten.

Veiligheid en competitief gebruik

Veiligheid
Volgens onderzoek is Mucuna Pruriens veilig in gebruik indien de aanbevolen doseringen niet worden overschreden [6]. Bij een grote studie omtrent de veiligheid, werden geen significant nadelige effecten gerapporteerd bij het gebruik gedurende 12-20 weken [6]. Desondanks dienen de aanbevolen doseringen niet te worden overschreden. Bij overschrijding van de aanbevolen hoeveelheid kunnen immers bijwerkingen ontstaan.

Correct gebruik
Een voedingssupplement kan bijdragen aan een gezonde en actieve levensstijl. Het mag echter geen vervanging zijn voor een gezonde levensstijl en gevarieerde voeding. Het is belangrijk om de aanbevolen dosering niet te overschrijden aangezien anders mogelijk bijwerkingen ontstaan. Tijdelijke bijwerkingen van L-Dopa kunnen o.a. zijn: misselijkheid, buikpijn, en hoofdpijn. Deze bijwerkingen kunnen in zeldzame gevallen ook ontstaan bij normale doseringen. Indien bijwerkingen optreden dient het gebruik gestaakt te worden.

Zoals bij elk supplement, adviseren wij gebruikers om voor gebruik een arts te raadplegen. In het speciaal indien sprake is van medicijn gebruik en gezondheidsklachten. Dit product dient niet te worden gebruikt in combinatie met andere dopamine verhogende middelen. Tevens dient het niet te worden gecombineerd met antidepressiva. Dit supplement dient ook niet gebruikt te worden door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook dient het niet gebruikt te worden door personen onder de 18 jaar en moet het buiten bereik van kinderen bewaart worden. Bewaar dit product op een koele en droge plaats om de kwaliteit te behouden.

Referenties

 1. Shukla, K. K., Mahdi, A. A., Ahmad, M. K., Shankhwar, S. N., Rajender, S., & Jaiswar, S. P. (2009). Mucuna pruriens improves male fertility by its action on the hypothalamus–pituitary–gonadal axis. Fertility and sterility, 92(6), 1934-1940.
 2. Shukla, K. K., Mahdi, A. A., Ahmad, M. K., Jaiswar, S. P., Shankwar, S. N., & Tiwari, S. C. (2010). Mucuna pruriens reduces stress and improves the quality of semen in infertile men. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7.
 3. Black, K. J., Hershey, T., Koller, J. M., Videen, T. O., Mintun, M. A., Price, J. L., & Perlmutter, J. S. (2002). A possible substrate for dopamine-related changes in mood and behavior: prefrontal and limbic effects of a D3-preferring dopamine agonist. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(26), 17113-17118.
 4. Baixauli, E. (2017). Happiness: Role of Dopamine and Serotonin on Mood and Negative Emotions. Emergency Medicine Australasia, 7, 1-3.
 5. Liggins, J., Pihl, R. O., Benkelfat, C., & Leyton, M. (2012). The dopamine augmenter L-DOPA does not affect positive mood in healthy human volunteers. PLoS One, 7(1), e28370.
 6. Katzenschlager, R., Evans, A., Manson, A., Patsalos, P. N., Ratnaraj, N., Watt, H., … & Lees, A. J. (2004). Mucuna pruriens in Parkinson’s disease: a double blind clinical and pharmacological study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75(12), 1672-1677.
 7. Lampariello, L. R., Cortelazzo, A., Guerranti, R., Sticozzi, C., & Valacchi, G. (2012). The magic velvet bean of Mucuna pruriens. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2(4), 331-339.
 8. Nagashayana, N., Sankarankutty, P., Nampoothiri, M. R. V., Mohan, P. K., & Mohanakumar, K. P. (2000). Association of L-DOPA with recovery following Ayurveda medication in Parkinson’s disease. Journal of the neurological sciences, 176(2), 124-127.
 9. Tomita-Yokotani, K., Hashimoto, H., Fujii, Y., Nakamura, T., & Yamashita, M. (2004). Distribution of L-DOPA in the root of velvet bean plant (Mucuna pruriens L.) and gravity. Uchu Seibutsu Kagaku18(3), 165-166.
 10. Gupta, A., Mahdi, A. A., Ahmad, M. K., Shukla, K. K., Bansal, N., Jaiswer, S. P., & Shankhwar, S. N. (2011). A proton NMR study of the effect of Mucuna pruriens on seminal plasma metabolites of infertile males. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis55(5), 1060-1066.
 11. Root, A. W., & Russ, R. D. (1972). Effect of L-dihydroxyphenylalanine upon serum growth hormone concentrations in children and adolescents. The Journal of pediatrics81(4), 808-813.
 12. Boden, G., Lundy, L. E., & Owen, O. E. (1972). Influence of levodopa on serum levels of anterior pituitary hormones in man. Neuroendocrinology10(5), 309-315.
 13. Agbafor, K. N., & Nwachukwu, N. (2011). Phytochemical analysis and antioxidant property of leaf extracts of Vitex doniana and Mucuna pruriens. Biochemistry Research International2011.
 14. Dhanasekaran, M., Tharakan, B., & Manyam, B. V. (2008). Antiparkinson drug–Mucuna pruriens shows antioxidant and metal chelating activity. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives22(1), 6-11.
 15. Manyam, B. V., Dhanasekaran, M., & Hare, T. A. (2004). Neuroprotective effects of the antiparkinson drug Mucuna pruriens. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives18(9), 706-712.

Auteur

Mario Klasens XBR auteur

Vergelijkbare berichten